Mwg llygredd
Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030
14 Gorffennaf 2022

Mae ein hadroddiad yn dangos ymrwymiad y sector cyhoeddus i leihau allyriadau carbon

Mae gweithgarwch sylweddol yn digwydd i leihau allyriadau carbon. Fodd bynnag, mae angen i gyrff cyhoeddus gyflymu eu gweithgarwch yng nghanol ansicrwydd amlwg ynghylch a fyddant yn cyflawni'r uchelgais gyfunol i gyrraedd allyriadau carbon sero-net erbyn 2030. Ceir rhwystrau gwirioneddol y mae angen i gyrff cyhoeddus fynd i'r afael â hwy, ac mae angen rhoi datgarboneiddio wrth wraidd eu gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i raglen waith barhaus ar y newid yn yr hinsawdd. Ein hadroddiad 'Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030' yw ein darn cyntaf o waith sy'n edrych ar ddatgarboneiddio mewn 48 o gyrff sector cyhoeddus mwy o faint.

Yn ein hadroddiad, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gwneud y pum galwad canlynol am weithredu gan gyrff cyhoeddus:

  • Cryfhau eich arweinyddiaeth a dangos eich cyfrifoldeb ar y cyd drwy gydweithio effeithiol;
  • Egluro eich cyfeiriad strategol a chynyddu eich cyflymder gweithredu;
  • Mynd i'r afael â'r cyllid sydd ei angen arnoch;
  • Gwybod eich bylchau mewn sgiliau a chynyddu eich gallu; a
  • Gwella ansawdd data a monitro i gefnogi eich penderfyniadau.

Related News

Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus sero-net yn cael ei gyflawni, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Hoffem gael eich adborth