Report cover
Cynllun Ffioedd 2023-24
16 Ionawr 2023

Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd.

Mae'r Cynllun Ffioedd yn adlewyrchu ein Hamcangyfrif a gymeradwywyd ar gyfer 2023-24 ac yn nodi’r:

  • Deddfiadau yr ydym yn codi ffioedd archwilio oddi tanynt.
  • Trefniadau ar gyfer pennu'r ffioedd hynny, sy'n cynnwys naill ai:
    • Graddfeydd ffioedd sy'n nodi ystodau ffioedd ar gyfer meysydd penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu
    • Gyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith na chynhwysir o dan raddfeydd ffioedd.

Hoffem gael eich adborth