generic cover with audit wales branding and logo
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg – Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol – Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol

Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A yw trefniadau Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol yn cynorthwyo’r pedwar corff3 i ddatblygu dulliau effeithiol a chynaliadwy o weithio’n rhanbarthol?

Ar y cyfan, canfuwyd bod Bwrdd y Rhaglen Arweinyddiaeth Drawsnewidiol mewn sefyllfa dda i ddatblygu gweithio rhanbarthol cryfach gan adeiladu ar y cysylltiadau cynhyrchiol dros y 18 mis diwethaf. Fodd bynnag, mae angen iddo sicrhau bod ei gynllunio yn fwy integredig a thymor hwy, cryfhau agweddau ar ei drefniadau llywodraethu a bod yn fwy uchelgeisiol wrth ddefnyddio ei adnoddau craidd cyfunol i gael mwy o effaith ar ranbarth Cwm Taf Morgannwg.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA