Ymholiadau cyffredinol

Rhif ffôn: 029 2032 0500
Drwy'r post:
Ymholiadau cyffredinol
1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ
 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
 
Nodwch; os oes gennych bryder am wariant cyhoeddus, ewch i'n hadran ‘Codi pryderon’ i gael cyngor.