Treuliau a lletygarwch

Manylion ar letygarwch a threuliau a hawliwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol ac aelodau eraill y Pwyllgor Rheoli.

Ar gyfer 2014-15, ceir hefyd manylion i aelodau Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Noder y cesglir yr wybodaeth sydd yn y ffurflenni treuliau ar sail cyfrifo arian parod h.y. fe’i cofnodir ar sail pryd y talwyd yr anfonebau yn hytrach na phryd yr achoswyd y castiau.

Lletygarwch

2018 - 19

2017 - 18

2016 - 17

2015 - 16

2014 - 15

2013 - 14

Treuliau

Mae’r dogfennau cyn 2015 yn Saesneg yn unig. Os hoffech dderbyn unrhyw un o’r dogfennau hyn yn Gymraeg, cysylltwch â ni.

2017 - 18

2016 - 17

2015 - 16

2014 - 15

2013 - 14