Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adolygiad Caffael 2012

  Yn dilyn sylw yn y wasg a cheisiadau a godwyd gan y tîm rheoli yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth),...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Adroddiad Dilynol ar Weithrediadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried p’un a yw CCC, lle y bo’n briodol ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, wedi gweithredu argymhellion archwiliadau...

  National Reports
  National Parks
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Defnyddio Technoleg i gyflawni gwelliannau ac effeithiolrwydd mewn llywodraeth leol

  Ceisiodd ein hadolygiadau ateb y cwestiwn: “A yw trefniadau cynghorau ar gyfer datblygu, defnyddio a chefnogi technoleg yn debygol o sicrhau...

  National Reports
  Local Government
 • Argyfyngau Sifil yng Nghymru

  Ystyriodd ein hastudiaeth p’un a yw Deddf Argyfyngau Sifi l Posibl 2004 wedi arwain at drefniadau effeithiol ar gyfer cynllunio at argyfwng a...

  National Reports
  Central Government
 • Cyfrifon Awdurdodau Lleol 2011-12

  Mae’r adroddiad hwn, sef fy ail adroddiad blynyddol ar gyfrifon awdurdodau lleol, yn crynhoi canlyniadau gwaith yr archwilwyr ar gyfer 2011-12 yn...

  National Reports
  Local Government
 • Awdurdod Heddlu De Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu De Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Ansawdd Data 2010-11

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adolygiad dilynol o theatrau llawdriniaethau 2012

  Mae gwasanaethau theatrau llawdriniaethau yn rhan hanfodol o ofal cleifion. Er budd cleifion a sefydliadau’r GIG, dylid sicrhau bod adnoddau...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyllid Iechyd: Diweddariad - Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Mae'r diweddariad hwn yn dangos bod cyrff y GIG wedi cael trafferth i reoli o fewn terfynau eu hadnoddau presennol yn ystod hanner cyntaf y...

  National Reports
  Health
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.