Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

  Yn y 10 mlynedd diwethaf, cafwyd sawl achos o gynghorau cymuned yn achosi colled i’r pwrs cyhoeddus oherwydd methiannau sylweddol o ran rheolaeth...

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Rheoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Cymuned a Thref 2017-18

  Mae’r swm o arian a reolir gan gynghorau lleol yng Nghymru yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, mewn gormod o gynghorau erys safon bresennol rheoli...

  Annual Reports
  Local Government
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig 2018 yr Archwilydd Cyffredinol yn y Bwrdd Iechyd.

  Health
 • Cyngor Gwynedd - Y defnydd o ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe - Y defnydd o ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Y Defnydd o Ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir y Fflint - Y defnydd o ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Y Defnydd o Ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Ynys Môn – Y Defnydd o Ddata gan Lywodraeth Leol

  Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Gwasanaethau gofal sylfaenol

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith yn y Bwrdd iechyd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018, i ystyried a yw’n mewn sefyllfa dda i...

  Local Reports
  Health

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.