Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2022
15 Mai 2023

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Nod ein gwaith asesu strwythuredig yw helpu i ryddhau gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Ar y cyfan, gwelsom fod yr Ymddiriedolaeth yn gyffredinol yn cael ei harwain a'i llywodraethu'n dda, gyda gweledigaeth a blaenoriaethau strategol clir, gwella systemau sicrwydd, a threfniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei chyllid ac adnoddau eraill.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth