Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

Delwedd clawr blaen yn dangos logo Archwilio Cymru ar gyfer yr adroddiad Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
19 Chwefror 2021

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Daethom i’r casgliad bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi’n briodol a’u bod yn faterol gywir ac rwyf wedi cyhoeddi barn archwilio ddiamod arnynt.

We'd like your feedback