Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Bu angen ymateb enfawr gan GIG Cymru yn sgil COVID-19, gyda’r angen am fwy o adnoddau mewn meysydd megis staffio, offer, cyffuriau, offer TG a gwasanaethau. 

    Hanner ffordd drwy’r flwyddyn eithriadol hon, adroddodd cyrff y GIG mai £501 miliwn oedd cyfanswm cost net gweithgarwch yn gysylltiedig â COVID-19.

    Cymerwyd data a ddefnyddiwyd yn yr offeryn o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

    Gwelwch ein hofferyn rhyngweithiol yma [agorir mewn ffenest newydd].

     

CAPTCHA