A picture containing indoor, table, desk, sitting
Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol

Bu angen ymateb enfawr gan GIG Cymru yn sgil COVID-19, gyda’r angen am fwy o adnoddau mewn meysydd megis staffio, offer, cyffuriau, offer TG a gwasanaethau. 

Hanner ffordd drwy’r flwyddyn eithriadol hon, adroddodd cyrff y GIG mai £501 miliwn oedd cyfanswm cost net gweithgarwch yn gysylltiedig â COVID-19.

Cymerwyd data a ddefnyddiwyd yn yr offeryn o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

Gwelwch ein hofferyn rhyngweithiol yma [agorir mewn ffenest newydd].

 

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA