clawr yr adroddiad
Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid 2022-23
13 Mehefin 2022

Mae Archwilio Cymru wedi diwygio eu Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 i leihau'r alwad ar Gronfa Gyfunol Cymru gan £354,000. 

Dyma'r rhandaliad cyntaf o ostyngiad y cytunwyd arno o ran cyllid i gydnabod yr arian ychwanegol a ddyfarnwyd yn 2021-22 i weithredu newidiadau y cytunwyd arnynt i'n trefniadau teithio a chynhaliaeth.

Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2023

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth