Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Tudalen Flaen Adolygiad Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
17 November 2020

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor wedi gwella trefniadau rheoli prosiectau ac wedi gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad annibynnol ar Barc Masnach Mochdre a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Gyllid ac Adnoddau ar 21 Mawrth 2019?’

Yn gyffredinol, canfuwyd gennym fod: Y Cyngor wedi gwella trefniadau rheoli prosiectau a’u diffinio nhw’n glir, ond mai absenoldeb gwaith rheoli prosiectau yn yr eiddo ym Mharc Masnach Mochdre oedd prif achos y problemau a ddigwyddodd. 

We'd like your feedback