Delwedd clawr Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd
Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd
13 Gorffennaf 2022

Fel rhan o'n gwaith Sicrwydd a Risg yng Nghyngor Sir Penfro, edrychwyd gennym ar sut mae'r Cyngor yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Mae'r llythyr hwn yn rhoi crynodeb o'n canfyddiadau o'r gwaith hwn.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth