Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020

Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
Cyngor Sir Fynwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
04 Tachwedd 2021

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Fynwy yn 2020.

Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019. Mae ein crynodeb archwilio yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback