Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

Cyngor Sir Dinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
12 Ebrill 2021

Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019. Mae ein crynodeb archwilio yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

We'd like your feedback