Cyngor Sir Ddinbych – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

Cyngor Sir Ddinbych – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19
23 July 2019

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i hynny, mae'r Archwilydd Cyffredinol o'r farn bod y Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ond, fel gyda phob cyngor yng Nghymru, mae'n wynebu heriau wrth symud ymlaen. 

We'd like your feedback