Delwedd clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol
Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol
11 Gorffennaf 2022

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei weithlu’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei wasanaethau yn y tymor byr a hwy?

Rydym wedi dod i’r casgliad bod gan y Cyngor ddealltwriaeth glir am y modd y bydd angen i’r gweithlu esblygu i gyflawni ei flaenoriaethau, a gyflymwyd yn rhannol gan y pandemig, a’i fod yn ymwybodol ble y mae angen iddo gryfhau ei drefniadau a’i fod yn cymryd camau i reoli’r risgiau cysylltiedig.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth