Clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol
Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol
11 Gorffennaf 2022

Roedd yr hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i ddarparu ei wasanaethau yn y tymor byr a hwy?

Mae dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n gwella ac mae’r pandemig wedi cyflymu cynlluniau ar gyfer y modd y bydd yn defnyddio’i asedau allweddol i gyflawni ei flaenoriaethau. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod meysydd lle gallai ei ddull gael ei gryfhau.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth