Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio

Delwedd clawr Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio
Cyngor Sir Ceredigion – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio
16 Tachwedd 2021

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Gwasanaeth Cynllunio yn cyflawni ei amcanion yn effeithiol ac yn gynaliadwy ac yn cyfrannu at gyflawni'r blaenoriaethau yn Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor?

Er bod aelodau'r Cyngor ac uwch swyddogion o'r farn bod y gwasanaeth cynllunio yn strategol allweddol, nid yw gwendidau hirsefydlog sylweddol yn nhrefniadau llywodraethu'r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cefnogi'r Cyngor yn gynaliadwy nac yn gydlynol i wella perfformiad a chyflawni ei amcanion a'i flaenoriaethau strategol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback