Cyngor Gwynedd – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal – Cyngor Gwynedd - clawr yr adroddiad
Cyngor Gwynedd – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal
31 December 2020

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd (y Cyngor) yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Lles.

Mae nod y Pum Tîm Ardal yn cyd-fynd yn naturiol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond trwy ymgorffori'r pum ffordd o weithio o fewn dull Ffordd Gwynedd y Cyngor, gallai fanteisio'n llawnach ar y cyfleoedd a gynigir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

We'd like your feedback