Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
09 Ebrill 2021

Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hoffem gael eich adborth