Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd
17 Mehefin 2022

Fe wnaethom adolygu trefniadau‘r Cyngor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a chynnwys y cyhoedd wrth drefnu’r modd y darperir gwasanaethau. Fe wnaethom fwrw golwg ar y modd y mae’r Cyngor yn mynd ati’n strategol i gynllunio gweithgarwch ymgysylltu, sut y mae’n cyflawni gweithgarwch ymgysylltu, a sut y mae’n monitro ac yn gwerthuso effeithiolrwydd ei drefniadau.

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn: Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd da o ran gwreiddio’r deg Egwyddor Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd, ond byddai cryfhau’r modd y mae’n cydlynu ac yn gwerthuso’i weithgarwch cynnwys yn dwyn budd pellach.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth