Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22

Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22
04 Ionawr 2022

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn cyflawni ei raglen trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 mewn modd effeithiol?

Ar y cyfan canfuom fel a ganlyn: Er mwyn cyflawni deilliannau’r rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant yn fwy effeithiol, yn awr mae angen i’r Cyngor lywio cynnydd a chamau gweithredu ar y cyd i sicrhau deilliannau gwell.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback