Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
08 Tachwedd 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor yn dal i fod mewn sefyllfa dda i reoli ei gynaliadwyedd ariannol.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth