delwedd clawr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig. Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor yn ogystal ag adolygu ‘dangosyddion’ ariannol o sefyllfa ariannol pob cyngor mewn perthynas â’r canlynol:

  • Perfformiad yn erbyn y gyllideb
  • Cyflawni cynlluniau arbedion
  • Defnyddio cronfeydd wrth gefn
  • Y dreth gyngor
  • Benthyca

Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i reoli ei gynaliadwyedd ariannol dros y tymor byr a chanolig.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA