Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau : clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau
16 Mai 2022

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein hadolygiad o ddull strategol y Cyngor o reoli asedau.

Mae'r Cyngor wedi dechrau cymell ei gymunedau i fabwysiadu dull rhagweithiol o reoli asedau'r Cyngor yn y dyfodol, ond mae lle i gryfhau'r trefniadau ar gyfer adrodd ynghylch perfformiad er mwyn gwella’r modd y caiff goruchwyliaeth a phenderfyniadau ynghylch rheoli asedau eu cefnogi.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback