Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
09 Tachwedd 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor wedi cynnal sefyllfa ariannol gref yn ystod y pandemig ac wedi cryfhau ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback