Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
21 Ionawr 2022

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

It shows the work completed since the last Annual Audit Summary, which was issued in May 2021. Our audit summary forms part of the Auditor General for Wales’ duties.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback