Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gweithio gyda’r Trydydd Sector
24 Ionawr 2022

Gwnaethom gynnal yr asesiad hwn fel rhan o Gynllun Archwilio 2020-21 i adolygu trefniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y Cyngor) ar gyfer gweithio gyda'r trydydd sector wrth ddarparu gwasanaethau.

Nid yw'r Cyngor bob amser yn gweithio yn unol â'i weledigaeth ddatganedig ar gyfer y trydydd sector ac nid yw'n gwybod a yw pob contract yn sicrhau gwerth am arian; fodd bynnag, mae gan y Cyngor gyfle i ddatblygu ei weledigaeth ar gyfer gwaith gyda'r trydydd sector yn y dyfodol drwy adeiladu ar brofiadau cadarnhaol a gafwyd yn ystod y pandemig.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback