Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
26 Ionawr 2022

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth