Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
21 Ionawr 2022

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth