Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden a Roddwyd ar Gontract Allanol

delwedd clawr
Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden a Roddwyd ar Gontract Allanol
05 January 2021

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y Cyngor mewn perthynas â gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian?

Mae’r Cyngor yn cael incwm o’i gontract hamdden gyda Legacy Leisure, ond mae angen iddo; ei sicrhau ei hun bod y contract yn rhoi gwerth am arian a chryfhau’r modd y mae’n cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy pan fydd yn rhoi estyniad ar y contract.

We'd like your feedback