Cynghorau Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent: Adolygiad Dilynol o'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

Delwedd clawr blaen Cynghorau Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Comisiynydd Troseddau a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent: Adolygiad Dilynol o'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
Cynghorau Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent: Adolygiad Dilynol o'r Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
26 Ebrill 2022

Ceisiodd yr adolygiad ddeall: A yw’r cydweithrediad gwasanaeth adnoddau a rennir (SRS) yn cyflawni'n effeithiol yn awr a pha amodau y gellid eu cryfhau fel ei fod mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol?

Mae partneriaid yr SRS o'r farn bod y cydweithrediad wedi cyflawni'n effeithiol yn ystod y pandemig ac er mwyn bod mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol, byddai'n elwa ar gyfathrebu gwell, rhannu dyheadau digidol a gwersi yn fwy effeithiol, mynd i'r afael â heriau ei weithlu, a gallu dangos gwerth am arian.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback