Canllaw i Gyllid Cyhoeddus Cymru

Canllaw i Gyllid Cyhoeddus Cymru
16 Gorffennaf 2018

Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

Ceir tair rhan i’r Canllaw:

  • Yn Rhan 1, nodir y prif ffynonellau cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
  • Yn Rhan 2, disgrifir y prosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cyllidebau ar draws y prif gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru.
  • Yn Rhan 3, nodir y fframweithiau allweddol ar gyfer mesur ac adrodd ar effeithiau gwariant cyhoeddus.

We'd like your feedback