Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Rydym yn ystyried y broses o gaffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod pandemig COVID-19. Rydym yn bwriadu cwblhau ein gwaith a’i gyhoeddi yn y gwanwyn.

    Cyn ein hadroddiad llawn, roeddem o’r farn y byddai'n ddefnyddiol rhannu rhai ffeithiau a ffigurau yn ogystal â rhai canfyddiadau cynnar sy'n dod i'r amlwg.

    Canfyddiadau cynnar yw'r rhain ac nid ydynt yn rhai terfynol. Gan y bu llawer iawn o ddiddordeb a gan fod hyn yn bwysig i’r cyhoedd, rydym ni o’r farn ei bod werth nodi'r ffeithiau ynghylch rhai agweddau ar yr hyn yr ydym wedi'i ganfod er mwyn i hynny lywio unrhyw waith craffu parhaus.

CAPTCHA