Delwedd clawr llythyr gyda theitl llythyren
Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19

Arsylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2020. 

Rydym yn ystyried y broses o gaffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod pandemig COVID-19. Rydym yn bwriadu cwblhau ein gwaith a’i gyhoeddi yn y gwanwyn.

Cyn ein hadroddiad llawn, roeddem o’r farn y byddai'n ddefnyddiol rhannu rhai ffeithiau a ffigurau yn ogystal â rhai canfyddiadau cynnar sy'n dod i'r amlwg.

Canfyddiadau cynnar yw'r rhain ac nid ydynt yn rhai terfynol. Gan y bu llawer iawn o ddiddordeb a gan fod hyn yn bwysig i’r cyhoedd, rydym ni o’r farn ei bod werth nodi'r ffeithiau ynghylch rhai agweddau ar yr hyn yr ydym wedi'i ganfod er mwyn i hynny lywio unrhyw waith craffu parhaus.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA