Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021
29 Ebrill 2022

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Ni wnaeth y Bwrdd Iechyd fantoli’r cyfrifon am y cyfnod o dair blynedd a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 ac nid oedd ganddo gynllun tymor canolig integredig tair blynedd cymeradwy yn ei le ar gyfer y cyfnod o 2019-22.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback