Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Asesiad Strwythuredig 2020

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Asesiad Strwythuredig 2020
04 November 2020

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Fe wnaed y gwaith i helpu i ateb gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol, dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2014, i fod wedi’i argyhoeddi bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran defnyddio adnoddau.


We'd like your feedback