Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2022
22 Mawrth 2023

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Canfuom fel a ganlyn: yn gyffredinol, mae trefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd yn cefnogi llywodraethu da a defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau yn y rhan fwyaf o feysydd. Mae cynlluniau i ddiweddaru’r strategaeth hirdymor yn cyflwyno cyfleoedd i gryfhau’r trefniadau hyn ymhellach trwy sicrhau bod strwythurau, prosesau ac adnoddau allweddol yn cael eu cysoni’n llawn ag amcanion a risgiau strategol.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth