Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
13 October 2020
Mae'r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, mae ganddo drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol pan fo twyll yn digwydd.

We'd like your feedback