Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)

Delwedd clawr blaen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)
11 Ionawr 2022

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cam dau ein gwaith asesu strwythuredig 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn gyffredinol, canfuom fod y Bwrdd Iechyd, yng nghyd-destun ymdrin â phwysau sylweddol ar wasanaethau, wedi parhau i ddatblygu ei drefniadau llywodraethu, cynllunio gwasanaethau a monitro ariannol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback