Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
15 October 2020

Mae'r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer atal a chanfod twyll. Mae ein hasesiad wedi’i seilio ar adolygiadau o ddogfennau,  gan gynnwys papurau bwrdd a phapurau pwyllgor, a chyfweliadau â nifer bach o staff.

We'd like your feedback