Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019
09 September 2020

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel rhan o'r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion archwilio i'r Bwrdd Iechyd sydd i'w gweld yma.

We'd like your feedback