Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021
03 Mai 2022

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Fe wnaeth y Bwrdd Iechyd fantoli’r cyfrifon ar gyfer y cyfnod treigl o dair blynedd a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 ac nid oedd ganddo unrhyw drafodion ariannol perthnasol eraill nad oeddent yn unol â’r awdurdodau neu nas defnyddiwyd at y dibenion a fwriadwyd, felly rwyf wedi cyhoeddi barn ddiamod ar reoleidd-dra’r trafodion ariannol yng nghyfrifon y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2020-21.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback