Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol – Asesiad o Gynnydd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol – Asesiad o Gynnydd
30 May 2018

Yn rhan o'r Cynllun Archwilio ar gyfer 2016, cynhwysodd yr Archwilydd Cyffredinol waith lleol i olrhain cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol yn 2015.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da wrth adnabod anghenion clinigol a'r risgiau'n gysylltiedig ag oedi cyn cynnal apwyntiadau dilynol i gleifion allanol o fewn ei wasanaethau ei hun. Serch hynny, mae angen rhoi mwy o sylw i gryfhau'r trefniadau sicrwydd comisiynu a blaenoriaethu llwybrau amgen i gleifion sy'n cael eu trin y tu allan i ardal y Bwrdd Iechyd.

We'd like your feedback