Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Cydnerthedd Corfforaethol
02 Tachwedd 2021

Ar gyfer 2020-21 gwnaethom gynnal yr adolygiad ym mhob awdurdod tân ac achub yng Nghymru er mwyn rhoi sicrwydd ynghylch pa mor dda y mae pob Awdurdod yn mynd i’r afael â’r heriau ariannol a’r heriau o ran capasiti sy’n wynebu cyrff cyhoeddus.

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gydnerth, ond mae angen iddo wneud penderfyniadau pwysig er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy yn y dyfodol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback