Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adolygiad o Ymgysylltu

Tudalen Flaen Adolygiad Ymgysylltu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adolygiad o Ymgysylltu
17 November 2020

O gofio'r heriau y mae cyrff cyhoeddus yn eu hwynebu wrth ymgorffori egwyddor datblygu cynaliadwy, rydym wedi adolygu dull yr Awdurdod o weithredu a rheoli'r broses o gynnwys rhanddeiliaid wrth gynnig newidiadau i'r gwasanaeth a pholisïau ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac wrth gynllunio gweithgareddau. Aethom ati i edrych yn fanylach ar sut mae'r awdurdod yn cynnwys rhanddeiliaid yn y gwaith o gynllunio a chyflawni mentrau lleihau tanau bwriadol a diogelwch ar y ffyrdd.

Yn gyffredinol, rydym wedi dod i'r casgliad bod yr Awdurdod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn perthynas â lleihau tanau bwriadol a diogelwch ar y ffyrdd ond bod angen iddo ddatblygu ymagwedd gorfforaethol integredig at weithgarwch ymgysylltu.

We'd like your feedback