Report cover
Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2023
01 Tachwedd 2021

Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2022-23.

Gwybodaeth ategol ar gyfer Amcangyfrif Archwilio Cymru 2022-23
Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid 2022-23

Hoffem gael eich adborth