Thumbnail image of the report cover
Adroddiad Cydraddoldeb 2019-20
18 Rhagfyr 2020

Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y cynnydd rydym wedi'i wneud tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb fel y nodir yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu amgylchedd gwaith sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth pawb, ein staff ein hunain a'r rhai y deuwn i gysylltiad â hwy yn ystod ein gwaith. Rydym yn llwyr gefnogi hawliau pawb i gael eu trin ag urddas a pharch.

Rydym hefyd wedi creu offeryn data i gyd-fynd â'r adroddiad.

Gwelwch ein hofferyn rhyngweithiol yma [agorir mewn ffenest newydd].

Lawrlwythwch ein data cydraddoldeb: 

Hoffem gael eich adborth