Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18
13 June 2018
Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.
Mae’r Cyfrifon wedi cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol ag Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac ar ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

Darllenwch ein crynodeb [agorir mewn ffenest newydd]

 

We'd like your feedback