Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)

Delwedd clawr blaen Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Ariannol
Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)
05 Ionawr 2022

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o gam dau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Canfuwyd gennym ar y cyfan bod AaGIC wedi’i lywodraethu yn dda ac mae trefniadau eglur ac effeithiol ar waith i reoli ei gyllid.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback